Welkom

 

Sport op school

Bewegingsopvoeding:

Alle kleuterklassen krijgen minstens 3 lestijden bewegingsopvoeding per week.
Twee lestijden worden gegeven door een vakspecialist.
Hiervoor is geen speciale kledij vereist.

sport

De turnkledij voor het lager onderwijs is:
een short + T-shirt (met logo van de school)
Alle leerlingen krijgen het T-shirt gratis aangeboden.
Wanneer je een nieuw T-shirt zou wensen kan dit op school
aangekocht worden voor de democratische prijs van €5,
turnpantoffels + witte sokken.

 

Zwemmen:

Kinderen hebben een grote bewegingsdrang.
Daarom gaan wij met onze kleuters wekelijks zwemmen vanaf de tweede kleuterklas.
We werken in 3 groepen:
Groep 1 doet aan watergewenning;
Groep 2 doet aan kleuterzwemmen;
Groep 3 verbetert de zwemstijl.

Ook de kinderen van de lagere afdeling gaan zwemmen.
Het zwemmen is gratis.