Welkom

 

Info Ouderraad

De vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en school
met het oog op het opvoedingswelzijn van de kinderen, te bevorderen.
Alle ouders krijgen steeds een schriftelijke uitnodiging voor de oudervereniging.
Alle ouders ontvangen eveneens een verslag van elke vergadering.

Voorzitter:  


Secretaris : 

Penningmeester :

Data ouderraad schooljaar 2020-2021

maandag 14 september

dinsdag 10 november

maandag 8 februari

woensdag 5 mei