Welkom

 

Info Ouderraad

De vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en school
met het oog op het opvoedingswelzijn van de kinderen, te bevorderen.
Alle ouders krijgen steeds een schriftelijke uitnodiging voor de oudervereniging.
Alle ouders ontvangen eveneens een verslag van elke vergadering.

Voorzitter:  Natalie Decrock

natalie.decrock@gmail.be

Secretaris : Ralph Klinker

Penningmeester : Sophie Dewaele

Data ouderraad schooljaar 2017-2018