Welkom

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het CLB Connect
' De Klaver', Klaverstraat 49 te 8000 Brugge, tel. 050/ 44.50.10.

info@clbconnect.be

Het CLB behoort tot het gemeenschapsonderwijs.

Identiteit van het personeel

Fran Geedts directeur
Lien Vanmaele directeur

Eline Gherardts CLB teamco├Ârdinator, paramedisch werker

An Claes, arts
Dominique De Meyer, paramedisch werker

Saskia Vandenbussche, psycho-pedagogisch medewerker
Annelies Crampe, psycho-pedagogisch consulent
Trish De Buyser, maatschappelijk werkster
Lauren Lannoo, maatschappelijk werkster
Ann Bockhodt, maatschappelijk werkster

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden
van leerlingen nu en in de toekomst.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:
- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders.
Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders
en de scholen behalve voor de verplichte begeleiding.


Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming.
De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole.

De medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.
Het medisch consult gebeurt door Dr. An Claes en mevr. Dominique Demeyer (verpleegkundige).

v