Welkom

 

Afwezigheden

Rond de afwezigheden zijn er zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs
heel wat wettelijke bepalingen.

Zie hiervoor hoofdstuk 7 ‘afwezigheden en te laat komen’
in ons schoolreglement.
(online na te lezen op de website van de school)