Welkom

 

Afwezigheid wegens ziekte

We vinden het fijn als u ons onmiddellijk opbelt indien uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn.
Wanneer je iemand aan de lijn had dan weet je zeker dat alle info terecht gekomen is.
Bezorg ons nadien steeds schriftelijk de reden van afwezigheid of een doktersattest.
Het ministerie van onderwijs schaft de regel van vorig schooljaar omtrent ziekteverzuim af.
Nu kan dus in de week voor en na een vakantieperiode terug een ziektebriefje van de ouders ingediend worden.
Een doktersattest is natuurlijk ook nog steeds welkom.
LET OP: per schooljaar mogen maar 4 ziektebriefjes van de ouders voorgelegd worden!
Dit telkens voor maximum 3 ononderbroken dagen van afwezigheid.

 

afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

Voor meer info klik op afwezigheden

Toedienen van medicijnen

Een leerkracht mag geen medicijnen meer toedienen zonder schriftelijk medisch attest van de dokter.
Dit document kan op school gevraagd worden bij het secretariaat.