Welkom

 
 

Welkom in de godsdienstklas

‘Anders zijn , ontmoeting’ is het eerste thema voor de tweede graad.
In de derde en vierde klas schreven de kinderen per twee
een verhaal aan de hand van prenten.
Daarna brachten ze hun fantasieverhaal voor de klas.
De juf las tenslotte het eigenlijke bijbelverhaal voor.